REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
Termin postępowania rekrutacyjnego: od dnia 10.02. - 21.02.2020 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.
Ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych 02.03.2020 r.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły (pl. Św. Kazimierza 10), bądź poniżej :
Formularze wniosków na zapisy sześciolatków do klasy pierwszej dostępne u wychowawców w oddziałach przedszkolnych w szkole.
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka gr. I – III

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka gr. I – III

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – gr. IV i V

Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka – gr. IV i V

Gminny i Międzygminny Festiwal Kolęd

Gminny i Międzygminny Festiwal Kolęd

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek:

Kategoria soliści:
I miejsce: Milena Zawiłowicz
II miejsce: Fabian Wąż

Kategoria zespoły:
II miejsce Zespół Zuchy
III miejsce Zespół Teatrałki

Międzygminny Festiwal Kolęd:

Kategoria soliści:
I miejsce Milena Zawiłowicz
III miejsce Fabian Wąż

Kategoria zespoły:
III miejsce zespół Teatrałki
IV miejsce zespół Zuch

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom !