Informacja…

Informacja…

Drodzy Rodzice,

Dzień 2 maja 2022 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
Przedszkole Publiczne w Radgoszczy przy ul. Kopernika 7 pełni dyżur zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo.

Zapisy na dyżur w sekretariacie ZSP w Radgoszczy  telefonicznie (14 641 41 12) do dnia 27 kwietnia 2022 roku  (do środy) do godziny 12:00.