Informacja !

Informacja !

W okresie ferii zimowych tj.30.01-10.02.2023 r. Przedszkole Publiczne na ul.Kopernika 7 pełni dyżur i zapewnia opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo.
Prosimy zainteresowanych rodziców o zgłaszanie dzieci telefonicznie lub osobiście do sekretariatu szkoły najpóźniej do dnia 25.01.2023 r. pod nr tel. 14 6414112.