Informacja dla Rodziców

Informacja dla Rodziców

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy informuje, że dni 23.12 (piątek) oraz 27.12 – 30.12 (wtorek-piątek) są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla dzieci rodziców pracujących zawodowo, wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu. Zapisy przyjmowane są telefonicznie (14 6414112) lub osobiście w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 09.12 (piątek).