INFORMACJA DO RODZICÓW

INFORMACJA DO RODZICÓW

Przedszkole Publiczne w Radgoszczy będzie pełniło dyżur w dniach 11-15.01.2021 r.
w budynku przy ulicy Kopernika 7.