Informacja nt. ferii zimowych

Informacja nt. ferii zimowych

Drodzy Rodzice,

W okresie ferii zimowych  tj.  17. I. 2022 do 28.I.2022 r Przedszkole Publiczne w Radgoszczy pełni dyżur w budynku przy ulicy Kopernika 7.

Rodziców przedszkolaków pracujących zawodowo, którzy chcą skorzystać z opieki prosi się o zapisy telefoniczne do sekretariatu szkoły, pod numer 14 6414112 do dnia 12 stycznia 2022.