Kontakt

    Przedszkole Publiczne w Radgoszczy
    ul. Kopernika 7
    33-207 Radgoszcz
    nr tel.: 14 641 41 11
    e-mail: zspwradgoszczy@gmail.com