Kontakt

Przedszkole Publiczne w Radgoszczy
ul. Kopernika 7
33-207 Radgoszcz
nr tel.: 14 641 41 11
e-mail: zspwradgoszczy@gmail.com