Opłaty i dokumenty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
5 godzin dziennie od 7:30 do 12:30 realizowana jest bezpłatna Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego. Za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej opłata w wysokości 1,00 zł (nie dotyczy dzieci 6-letnich).
Wysokość opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez rodzica godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (zapis w umowie o świadczeniu usług).

WYŻYWIENIE
Dzienna stawka wynosi 10 zł za 3 posiłki:
śniadanie: 3 zł,
– o
biad: 5 zł,
– podwieczorek: 2 zł.


DOKUMENTY DO POBRANIA
Procedury bezpieczenstwa i higieny