PROJEKT CZYSTE POWIETRZE

PROJEKT CZYSTE POWIETRZE

Dnia 10 października w grupie dzieci 4 – letnich zostały przeprowadzone zajęcia na temat „Czyste powietrze źródłem zdrowia i życia”, w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Podczas zajęć dzieci bawiły się w dmuchanie piórek, wypuszczanie powietrza z balonika oraz wysłuchały opowiadania „Historia pewnego komina fabrycznego” z wykorzystaniem ilustracji. Na zakończenie dzieci wykonały plakaty na temat „Czyste powietrze wokół nas”.
Niniejsza tematyka zajęć wzbudziła u dzieci duże zainteresowanie.

Realizując powyższy temat, dzieci pogłębiły swoją wiedzę poznając definicję „powietrza” oraz dowiedziały się jak wielkie znaczenie ma ono w życiu człowieka oraz jaką rolę pełni w środowisku.
Dowiedziały się także w jaki sposób powietrze zostaje zanieczyszczone oraz jak należy temu zapobiegać. Zajęcia przeprowadziła wychowawczyni grupy „Jeżyki” p. Maria Musiał.