PRZEDSZKOLAKI NA CMENTARZU – ODDZIAŁ IV

PRZEDSZKOLAKI NA CMENTARZU – ODDZIAŁ IV

Tuż przed zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, dzieci z Oddziału IV wybrały się na pobliski cmentarz. W atmosferze powagi i skupienia zapaliły znicze na grobach żołnierzy, którzy polegli w czasie I i II wojny światowej. Spacer alejkami cmentarza był dla dzieci ogromnym przeżyciem - w skupieniu i z zainteresowaniem oglądały  współczesne i zabytkowe nagrobki.

To spotkanie pozytywnie wpłynęło na postawy patriotyczne naszych wychowanków.