Rada Rodziców

Przewodnicząca
Anna Wąż

Zastępca Przewodniczącej
Angelika Rogóż,
Iwona Sroka

Członkowie
Anna Bobek,
Ewa Król,
Justyna Bugaj