Rada Rodziców

Przewodnicząca
Anna Wąż

Zastępca Przewodniczącej
Aneta Kucharska

Członkowie
Marta Wąchała,
Monika Błachaniec