Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja 2021/2022

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.

Harmonogram :
• Od dnia 08.02.2021 r. do dnia 19.02.2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły (do wychowawcy grupy lub sekretariatu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy)
• Od dnia 22.02.2021 r. do dnia 26.02.2021 r. – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków
• Dnia 03.03.2021 r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w budynku przedszkola (ul. M. Kopernika 7) , w sekretariacie szkoły (pl. Św. Kazimierza 10), bądź poniżej :
- wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola:

https://drive.google.com/file/d/1uO-TrqC7PXDwvAUEgCK3yW9MoXmfiYtC/view?fbclid=IwAR2nV5qWx5YljrAN8MphPmPsMAnJGD8-qflnCFGiaIr9GwvRwfTCGQsPpWU

- deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego:

https://drive.google.com/file/d/1NTepR2PgayNcLMxz9DzUle43zjihu-WN/view?fbclid=IwAR1-LxywPqNxGfA0mGk2wz0w4Lz6SsmK6F9_czKPSVY8vIEoR12cY2h2sYI

Szczegółowych informacji zasięgnąć można telefonicznie pod numerem: 14 641-41-12.