Grupa I

Grupa I

dzieci 3–4-letnie, wychowawca Agnieszka Skrzek