Spotkanie z Rodzicami

Spotkanie z Rodzicami

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 16 listopada 2022 r. o godz. 16:30, w budynku szkoły. Spotkanie rozpocznie się prelekcją prowadzoną przez Pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej nt. zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego, wpływu urządzeń elektronicznych na rozwój dzieci oraz wczesnej interwencji terapeutycznej.
Po prelekcji odbędą się spotkania z wychowawcami oddziałów. 🙂