,,Z LEGENDĄ KU NIEPODLEGŁEJ” – INAUGURACJA

,,Z LEGENDĄ KU NIEPODLEGŁEJ” – INAUGURACJA

„Z legendą ku Niepodległej”  to nowy tytuł innowacji pedagogicznej wprowadzonej przez polonistki p. Joannę Gwóźdź i p. Olgę Juras  i wychowaczynię oddziału przedszkolnego nr 6 p. Edytę Białas. W każdym tygodniu roku szkolnego będzie się odbywać jedno spotkanie, na którym wybrana osoba ze społeczności szkolnej bądź lokalnej prezentować będzie polską legendę. Słuchaczami będą dzieci z oddziału przedszkolnego (sześciolatki) „Małe Mądrale”.

Przedszkolaki wysłuchają treść legendy, a następnie będę mieli za zadania odpowiedzieć na pytania z nią związane. Każda poprawna odpowiedz nagrodzona będzie specjalną naklejką, którą uczestniczy przez cały rok będą zbierać. W czerwcu przedszkolak, który zdobędzie ich największą ilość, zostanie ogłoszony ZNAWCĄ LEGEND POLSKICH. Celem innowacji jest zapoznanie przedszkolaków z polskimi legendami, a także historią, dawnymi tradycjami i obrzędami, wdrożenie od najmłodszych lat nawyku czytania i korzystania z biblioteki, a także integracja społeczności szkolnej i lokalnej.

Inauguracja projektu odbyła się 21 września, a gościem honorowym była pani Dyrektor Małgorzata Węgiel.

„Mądrale” z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały legendy o Smoku Wawelskim, którą według nich „przeczytała sama pani prezydent szkoły”. Oprócz historii o smoku odbyliśmy także interesującą dyskusję na temat stolicy województwa małopolskiego – Krakowa.

Dzieciaki odpowiedziały na wszystkie zadane pytania dotyczące  wysłuchanej legendy.