Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy

Zarządzenie Dyrektora ZSP 13/2019/2020 w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu w dniach 06-08 maja 2020.