Dodatkowa rekrutacja

Dodatkowa rekrutacja

REKRUTACJA!
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy informuje, że na podstawie pisma
Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 14 marca 2023r. ustala harmonogram czynności w
dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym:
20.03 – 24.03.2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola;
27.03 – 30.03.2023 r. - weryfikacja przez Komisję rekrutacyjną wniosków,
31. 03.2023r. – ustalenie wyników i podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych
oraz nieprzyjętych.
Dokumenty rekrutacyjne dzieci, które nie brały udziału w pierwszej rekrutacji należy składać
w sekretariacie ZSP w Radgoszczy pl. Św. Kazimierza 10 do dnia 24 marca 2023r.
Prosimy również o przemyślenie deklaracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, ponieważ
wpisane godziny będą wiążące do opłat za pobyt w przedszkolu (powyżej 5 godzin).