Przedszkole Publiczne w Radgoszczy
Nowoczesna placówka
Przedszkole z rodzinną atmosferą

Nasze grupy

W naszym przedszkolu znajdują się trzy sale dydaktyczne (oraz dwie sale przy Szkole Podstawowej w Radgoszczy), które stwarzają dzieciom warunki do zabawy, nauki i wypoczynku. W salach znajdują się nowoczesne, kolorowe meble oraz edukacyjne zabawki. Przy każdej sali znajduje się łazienka, w której sanitaria dostosowane są do wzrostu dzieci. Smaczne i zdrowe posiłki spożywane są w barwnej jadalni, której ściany zdobią ilustracje przedstawiające bohaterów słynnych baśni i wierszy.

SŁONECZKA

SŁONECZKA

– grupa I – Słoneczka – dzieci 3–4-letnie, wych. B. Szwajkosz

 

SÓWKI

SÓWKI

– grupa II – Sówki – dzieci 4-letnie, wych. E. Patriak

 

 

KRASNOLUDKI

KRASNOLUDKI

– grupa III – Krasnoludki – dzieci 4–5-letnie, wych. M. Musiał

ZUCHY

ZUCHY

– grupa IV – Zuchy – dzieci 5–6-letnie, wych. S. Jaje

 

Teatrałki

Teatrałki

– grupa V – Teatrałki – dzieci 5–6-letnie, wych. B. Witaszek

 

Galeria

Rada Rodziców

Przewodnicząca
Anna Wąż

Zastępca Przewodniczącej
Angelika Rogóż,
Iwona Sroka

Członkowie
Anna Bobek,
Ewa Król,
Justyna Bugaj

Kadra

Jesteśmy po to, aby pomagać dzieciom w prawidłowym rozwoju.

mgr inż. Małgorzata Węgiel
– dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy,

mgr Celina Dworak
– wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy,

mgr Lucyna Kaczmarska-Moździerz
– nauczyciel wychowania przedszkolnego,

mgr Sylwia Jaje
– nauczyciel wychowania przedszkolnego,
– terapia pedagogiczna,

mgr Ewelina Patriak
– nauczyciel wychowania przedszkolnego,
– nauczyciel języka angielskiego,

mgr Maria Musiał
– nauczyciel wychowania przedszkolnego,

mgr Bożena Szwajkosz
– nauczyciel wychowania przedszkolnego,
– logopeda,

mgr Iwona Osak
– nauczyciel wychowania przedszkolnego,

mgr Bogusława Witaszek
– nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Opłaty i dokumenty

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE
5 godzin dziennie od 7:30 do 12:30 realizowana jest bezpłatna Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego. Za każdą dodatkową godzinę opieki przedszkolnej opłata w wysokości 1,00 zł (nie dotyczy dzieci 6-letnich).
Wysokość opłaty za przedszkole wyliczana jest na podstawie zadeklarowanych przez rodzica godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu (zapis w umowie o świadczeniu usług).

WYŻYWIENIE
Dzienna stawka wynosi 6 zł za 3 posiłki:
śniadanie: 2 zł,
– o
biad: 2,80 zł,
– podwieczorek: 1,20 zł.


DOKUMENTY DO POBRANIA
Procedury bezpieczenstwa i higieny

Kontakt

Przedszkole Publiczne w Radgoszczy
ul. Kopernika 7
33-207 Radgoszcz
nr tel.: 14 641 41 11
e-mail: zspwradgoszczy@gmail.com

 

Program Life

Dbamy o zdrowie dzieci i czyste powietrze. Gmina Radgoszcz otrzymała trzy oczyszczacze powietrza od Marszałka Województwa Małopolskiego. Urządzenia zostały zamontowane w salach żłobka w Radgoszczy, przedszkola w Radgoszczy i przedszkola w Luszowicach.

Sale, w których działają oczyszczacze wytypowano na podstawie specjalistycznych analiz. Dodajmy, że dzieci są w grupie osób najbardziej narażonych na zanieczyszczone powietrze.

Oczyszczacze powietrza zostały przekazane przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.

 

 

Mapa