Informacja dla Rodziców !

Informacja dla Rodziców !

Dzień 12 listopada 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Przedszkole Publiczne w Radgoszczy przy ul. Kopernika 7 pełni dyżur zapewniając opiekę dzieciom, których rodzice pracują zawodowo.   Zapisy na dyżur w sekretariacie ZSP w Radgoszczy osobiście lub telefonicznie (14 641 41 12) do dnia 05 listopada 2021 roku.