KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION

Szkolny konkurs techniczny na najpiękniejszy „Kotylion Niepodległościowy 2018”.

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radgoszczy organizuje szkolny konkurs techniczny na najpiękniejszy „Kotylion Niepodległościowy 2018”.

Cele konkursu

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do barw narodowych.
 • Uczczenie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
 • Czerpanie radości z procesu tworzenia i prezentacja dziecięcej twórczości plastycznej.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radgoszczy
 2. Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: Joanna Burek i Bogusława Witaszek
 3. Konkurs jest skierowany do przedszkolaków, uczniów klas I – VIII ze szkoły podstawowej oraz klasy III gimnazjum.
 4. Każdy uczeń może oddać tylko jedną pracę konkursową.
 5. Praca konkursowa to kotylion w barwach narodowych inspirowany kokardą narodową o średnicy nieprzekraczającej 10 cm.
 6. Technika wykonania prac jest dowolna
 7. Termin składania prac upływa 25.10.2018r.
 8. Prace przedszkolaków należy oddać do pań wychowawczyń, klas 1-3 należy oddać do pani Bogusławy Witaszek, natomiast prace klas 1-8 oraz III gimnazjum do p. Joanny Burek.

 Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Komisję konkursową tworzą nauczyciele: Joanna Burek, Bogusława Witaszek, Celina Dworak, Kuźniar Renata, Błażej Niepsuj, Sylwia Jaje, Justyna Świętek.
 2. Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy
 3. Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, oryginalność, estetyka wykonania.
 4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom.
 5. Ogłoszenie wyników nastąpi 27.10.2018 r.
 6. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu oraz wykorzystanie prac do ich upublicznienia.
 7. Przez podanie danych osobowych prawni opiekunowie dziecka wyrażają zgodę na ujawnienie tych danych podczas ogłoszenia wyników konkursu, również na stronach internetowych Organizatora.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo publikowania prac. Oddane prace przechodzą na własność Organizatora.