Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

DRODZY RODZICE!

W dniu 01.02.2024r. rozpoczynamy rekrutację do przedszkola i klasy pierwszej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy wg harmonogramu:

01-15.02.2024r. – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub szkoły,

16-23.02.2024r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków,

01.03.2024r. – ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy dzieci zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

04.03.2024r. – ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Wnioski i deklaracje można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w wersji papierowej z sekretariatu i złożyć w nieprzekraczalnym, wyznaczonym wyżej terminie w sekretariacie szkoły w godzinach pracy tj. 7.00 – 15.00 każdego dnia roboczego.