REKRUTACJA

REKRUTACJA

Rekrutacja

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021.
Termin postępowania rekrutacyjnego: od dnia 10.02. - 21.02.2020 - składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola.
Ustalenie wyników i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych 02.03.2020 r.
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w sekretariacie szkoły (pl. Św. Kazimierza 10), bądź poniżej :
Formularze wniosków na zapisy sześciolatków do klasy pierwszej dostępne u wychowawców w oddziałach przedszkolnych w szkole.