,,Z legendą ku niepodległej” – Oddział V

,,Z legendą ku niepodległej” – Oddział V

Systematyczny kontakt z książką wspiera rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi wrażliwość oraz wyzwala ekspresję dzieci. Dlatego włączając się w biblioteczny projekt rozpoczęto w Oddziale V innowację pedagogiczną "Z legendą ku niepodległej",  która ma na celu zapoznanie dzieci z polskimi legendami, a także tradycjami i obrzędami. Przedsięwzięcie zainaugurowały panie J. Gwóźdź i J. Świętek z legendą pt."O smoku wawelskim". Pani A. Gmyr-Noga przeczytała legendę pt. "Bazyliszek". Wychowawczyni p. L. Moździerz zapoznała dzieci z tekstem legend "O Orle Białym" oraz " Skarbnik -duch kopalni".  Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały wszystkich czytanych utworów, oglądały ilustracje i przedmioty zw. z legendami, odpowiadały na pytania, wykonywały prace plastyczne, a także uczestniczyły w spotkaniu z górnikiem. W grudniu zgłosiła się na ochotnika do czytania mama Milenki, p. A. Wąż z legendą pt. "Toruńskie pierniki". Następnymi działaniami wpisującymi się w projekt było ozdabianie świątecznych pierników przez dzieci wspólnie z rodzicami. Kolorowe pierniczki zasiliły akcję  "Wszyscy razem dla Alicji. Zimowy dar serca".