Spotkanie ze Św. Mikołajem – Zuchy, Przedszcoolaki ;)

Spotkanie ze Św. Mikołajem – Zuchy, Przedszcoolaki ;)

Odwiedziny Św. Mikołaja – Misie, Słoneczka, Sówki :)

Odwiedziny Św. Mikołaja – Misie, Słoneczka, Sówki :)

Andrzejki gr. IV i V :)

Andrzejki gr. IV i V :)

Andrzejki gr. I – III :)

Andrzejki gr. I – III :)

INFORMACJA DO RODZICÓW

INFORMACJA DO RODZICÓW

Przedszkole Publiczne w Radgoszczy będzie pełniło dyżur w dniach 11-15.01.2021 r.
w budynku przy ulicy Kopernika 7.