Akcja ,,Podaruj dzieciom książkę”

Akcja ,,Podaruj dzieciom książkę”

Podziękowanie
dla
PANI OLGI JURAS I PANI JOANNY GWÓŹDŹ  WRAZ Z UCZNIAMI
działającymi w Szkolnym Klubie Wolontariatu Eksperymentalny Sygnał Dobra
za przeprowadzenie akcji Podaruj Dzieciom Książkę,
ramach której przekazano dla przedszkolnej biblioteki 159 woluminów, co sprawiło
przedszkolakom ogromną radość i niespodziankę.

             Gratulujemy wartościowego pomysłu. Składamy wyrazy uznania za trud i zaangażowanie.
Z wyrazami wdzięczności.
Dyrektor wraz z Gronem Pedagogicznym, 
Rodzice i Przedszkolaki
Przedszkola Publicznego w Radgoszczy