Grupa II

Grupa II

dzieci 4–5-letnie, wychowawca Sylwia Jaje-Grzesik