Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej

Wycieczka do Komendy Straży Pożarnej

,,Motylki" i ,,Pszczółki" odwiedziły Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Natomiast ,,Misie" udały się do Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Radgoszczy.

Podczas spotkania dzieci aktywnie uczestniczyły w pogadankach dotyczących bezpieczeństwa oraz oglądały filmy edukacyjne. Następnie sala, w której odbywały się zajęcia została zadymiona, a uczestnicy wycieczki poruszając się drogami ewakuacyjnymi właściwie i spokojnie opuszczali pomieszczenie. Przedszkolaki miały także okazję obejrzenia wyposażenia pojazdów strażackich, usłyszenia syreny, zapoznania się z różnorodnym sprzętem, a największą atrakcją była możliwość lania wodą z węża strażackiego 😉

Serdecznie dziękujemy Panom Strażakom za ciekawą i cenną lekcję !