Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy

Zarządzenie Dyrektora ZSP 1/42019/2020 w sprawie zawieszenia zajęć w przedszkolu w dniach 11-15 maja 2020.